1. Do wykonania prawidłowej terminacji modułu będziemy potrzebowali: nóż LSA, obcinacz żył, nóż lub ściągacz do izolacji.

2. Pierwszym krokiem jest przygotowanie kabla. Usuwamy minimum 5 cm izolacji zewnętrznej oraz odcinamy separator krzyżowy dzielący pary kabla aż do krawędzi odizolowania.

      

3. Z tyłu modułu znajduje się grafika sekwencji A i B. Wybieramy żądany przez nas typ montażu (A lub B) i umieszczamy żyły kabla w przypisanych tym kolorom szczelinach. Zaczynamy tą czynność od końcowych złącz - najdalej umieszczonych od miejsca odizolowania kabla.

      

4. Tak przygotowane pary kabla wciskamy w szczeliny LSA za pomocą noża krosowniczego.

5. Pozostałe pary kabla traktujemy w ten sam sposób: umieszczamy żyły w przypisanych ich kolorom miejscach i terminujemy za pomoca noża LSA.

      

6. Po wykonaniu powyższych czynności moduł powinien prezentować się w ten sposób.

7. Na tak przygotowany moduł zakładamy osłonę złącz LSA uniemożliwiającą wypinanie się żył, a następnie delikatnie unosimy kabel do pozycji prostopadłej względem modułu.

      

UWAGA

Sekwencja terminacji musi być taka sama od strony modułu jak i patch panela.