1. Do wykonania terminacji potrzebne będą: obcinaczki, taśma izolacyjna oraz nóż do ściągnięcia izolacji.

2. Opakowanie gniazda zawierać będzie 3 składniki: opaskę zaciskową, prowadnicę kablową oraz część główną keystona.

3. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest ściągnięcie zewnętrznej powłoki kabla na odcinku 5 cm.

4. Za pomocą taśmy izolacyjnej, mocujemy do kabla odwinięty oplot siatkowy. Pozostawiamy około 1 cm niezaizolowanej siatki.

      

5. Wzdłuż kabla prowadzimy żyłę uziemiającą. Nacinamy delikatnie folię ekranującą na parach, pozostawiając 3mm, naciętą część usuwamy.

      

6. Kabel przetykamy przez otwór w prowadnicy kablowej i rozdzielamy pary według wybranej sekwencji A lub B.

      

7. Żyły kabla wtykamy w szczeliny, według przypisanych danym kolorom sekwencji. Nadmiar kabla ucinamy obcinaczkami.

      

8. Przygotowaną prowadnicę umieszczamy w części właściwej gniazda i zamykamy moduł. Zamknięcie spowoduje nacięcie żył przez styki IDC.

      

9. Wyprowadzoną wcześniej żyłę uziemiającą owijamy wokół kołnierza modułu i mocujemy ją przy pomocy opaski zaciskowej. Poprawiamy izolację za pomocą taśmy.

      

UWAGA

Sekwencja terminacji musi być taka sama od strony modułu jak i patch panela.